Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner

Historie založení Fotoklubu Vsetín

Historie založení Fotoklubu Vsetín .

Od roku 2006 se potkávalo několik členů bývalého vsetínského Fotoklubu „Z" a Fotoklubu MEZ, kteří nostalgicky vzpomínali na „staré" fotoklubové časy. Čas uzrál a Honza Hrubý, Bedřich Randýsek, František Novotný, Vladimír Březovský, Zdeněk Hartinger a Milan Ošťádal se dvakrát sešli v průběhu března 2008 na vsetínském zámku, aby povzpomínali a při té příležitosti vzešel spontánní nápad založit Fotoklub Vsetín jako pokračovatele tradic Fotoklubu „Z" a Fotoklubu MEZ.

Vše organizačně pomocí Vsetínských novin, Jalovce a webu Vsetín-info dali nejširší vsetínské veřejnosti na vědomí a netrpělivě čekali, jak to dopadne.

První schůzka zájemců o členství ve vznikajícím Fotoklubu Vsetín se uskutečnila 23. 4. 2008 na vsetínském zámku. K překvapení organizátorů se dostavilo 26 zájemců o fotografii a po vzájemném představení se byla prakticky ihned zahájena činnost s tím, že přípravné členské schůzky se konaly vždy každou poslední středu v měsíci mimo prázdnin.

Velmi vítanou pomocí bylo zřízení diskusního a informačního dočasného fóra na foto.hovnet.cz, které iniciativně vytvořil Radek Luža, což nám až doposud umožňuje se navzájem informovat a diskutovat o všech akcích a dění ve Fotoklubu Vsetín.

Fotoklub Vsetín už má i své grafické logo, dle našeho názoru velmi pěkné, které pro nás nezištně navrhl vsetínský výtvarník, dlouholetý kamarád a přítel vsetínských fotografů, Josef Dubšík.

První společnou akcí vznikajícího Fotoklubu Vsetín byla akce „Vsetín v červnu 2008 očima Fotoklubu Vsetín", které se zúčastnilo 13 členů vznikajícího fotoklubu, kteří se prezentovali 154 fotografiemi. Porota z nich vybrala 40 snímků, které byly použity pro stejnojmennou výstavu , která proběhla ve foyeru kina Vatra pod názvem „Lidé a události v proměnách doby" pořádanou Masarykovou veřejnou knihovnou, Domem kultury s.r.o. a Fotoklubem Vsetín v rámci oslav 700 let města Vsetína. Celá tato akce byla také pro autory a zájemce z řad Fotoklubu Vsetín vydána na CD, které zpracoval Bedřich Randýsek za spolupráce Miroslava Olšáka, Milana Ošťádala a Honzy Hrubého. Tuto prezentaci si můžete stáhnout ZDE (13MB).

Skupinka organizátorů ve složení Honza Hrubý, Bedřich Randýsek, Luboš Čevela, Martin Čevela, František Novotný a Radek Kocúrek aktuelně připravovala na organizačních schůzkách 21. 5. 2008 a 14. 6. 2008 programy a náplň prvních členských schůzek.

Mezi tím Honza Hrubý, František Novotný, Radomír Luža a Bedřich Randýsek aktivně pracovali na znění stanov Fotoklubu Vsetín, které spolu se žádostí o registraci odeslali 5. 8. 2008 na MV.

Registrace a schválení stanov občanského sdružení Fotoklub Vsetín bylo MV provedeno 15. 8. 2008 pod č. j. VS/1-1/72564/08-R včetně IČO 22726624 a nic už nebránilo oficiálnímu ustavení Fotoklubu Vsetín.

Valná hromada zájemců o členství v občanském sdružení Fotoklub Vsetín se konala ve středu 27. 8. 2008, kde byly jednomyslně všemi zúčastněnými, níže uvedenými zakládajícími 20ti členy :
Bambuch Martin
Bartošek Michal
Březovský Vladimír
Čevela Lubomír
Duchoň Zbyněk
Hartinger Zdeněk
Hlobil Zdeněk
Hrubý Jan
Hrubý Přemysl
Kostka Petr
Luža Radomír
Novosad Robert
Novotný František
Olšák Miroslav
Ošťádal Milan
Ovesný Jan
Petrčková Eva
Randýsek Bedřich
Rožnovják Jiří
Urbanová Hana

schváleny stanovy Fotoklubu Vsetín včetně výše členského ročního příspěvku.

Valná hromada jednomyslně zvolila první historický výbor Fotoklubu Vsetín ve složení :

Prezident - Jan Hrubý
1. Viceprezident - Radomír Luža
2. Viceprezident - Ing.František Novotný
Hospodář - Bedřich Randýsek
Revizní komise - Ing.Martin Čevela a Přemysl Hrubý


Tím bylo učiněno zákonům a předpisům zadost a občanské sdružení FOTOKLUB VSETÍN bylo oficiálně 27. 8. 2008 založeno.

Jak se bude činnost Fotoklubu Vsetín dále vyvíjet, jak s ní budeme spokojeni, to už je v rukou nás, zakládajících a dalších nových členů a lze si jen přát, aby vydržela minimálně dalších 50 let tak jako předcházející Fotokluby „Z" a MEZ.

Napsal : Honza Hrubý
Ve Vsetíně 10. září 2008

Pozn.: Do finální verze těchto stránek budou přidány odkazy a historické fotografie z těchto dob.

 

 

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Fotoklub Vsetín za období 28.5.2008 až 26.11.2009.

Celá výroční zpráva je uvedena v níže uvedeném odkazu :

Vyrocni_zprava_FV_2008-2009.doc