Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner
Fotoklubový baner

Ohlédnutí

Ohlédnutí a současnost

Od padesátých let minulého století se setkávali ve Vsetíně zájemci o fotografii ve dvou historicky známých fotoklubech – Fotoklubu MEZ a Fotoklubu Z. Jejich materiální zázemí bylo spojeno s existencí dvou tehdejších významných průmyslových podniků ve městě. Příčinou jejich zániku byly společenské změny po roku 1989 spolu s postupným útlumem analogové fotografie, ztrátou materiálního zázemí a přechodným poklesem zájmu o činnost v klubech.

Po roce 2000 nastává prudký vzestup zájmu o digitální fotografii, rozšiřuje se okruh zájemců o fotografickou tvorbu.  Předsedové zaniklých vsetínských fotoklubů Jan Hrubý a František Novotný se skupinou zájemců iniciují po 18 letech založení nového fotoklubu, který by navázal na přerušenou tradici. V roce 2008 tak vzniká ve Vsetíně nové občanské sdružení Fotoklub Vsetín, které od roku 2014 má statut spolku.

 

Aktivity FOTOKLUBU VSETÍN, z.s.

 

 •  pravidelné členské schůze se stanoveným programem - každý poslední čtvrtek v měsíci v 17:00 h v klubovně Hvězdárny Vsetín; další neformální schůzky dle plánu s upřesněním místa konání dle pozvánky
 •  1 x ročně Členská výstava fotografií v Galerii Stará radnice
 •  pořádání mezinárodní soutěžní akce Vsetínský FOTOmaraton
 •  podpora vzniku zájmových  skupin v oblasti fotografické tvorby v rámci fotoklubu
 •  1x ročně výstava tvorby skupiny FOTO Q  ve Vsetíně a Zlíně (fotoskupina autorů, členů fotoklubu)
 •  pravidelná měsíční prezentace tvorby členů fotoklubu v galerii „Na chodníku“ (výkladní prostory JEDNOTA naproti kina Vatra)
 • fotografická dokumentace vybraných kulturních akcí ve městě (Vsetínský Krpec, Vsetínský jazzový festival apod.)
 •  podpora skupinové nebo individuální účasti na fotografických soutěžích u nás i v zahraniční
 •  účast v soutěži fotoklubů Moravskoslezského mapového okruhu a Českého ráje, spojená s pravidelnou periodicitou hodnocení kolekcí fotografií zúčastněných fotoklubů uvedené oblasti s ročním vyhodnocením kolektivů i autorů
 •  pořádání měsíčních soutěží na stanovená témata pro členy fotoklubu (prostřednictvím stránek www), bodovým hodnocením fotografií účastníků tématu a následným zveřejněním pořadí úspěšnosti v galerii na www stránkách
 •  pořádání  přednášek a workshopů v rámci pravidelných schůzí nebo dle plánu činnosti, odborné poradenství
 •  pořádání skupinových akcí a výletů s fotografickou tématikou dle plánu nebo dohody
 • navazování kontaktů s jinými fotokluby v rámci ČR i zahraničí.

Aktivity Fotoklubu Vsetín, množství obrazových galerií, stanovy, dokumenty, odkazy, zajímavosti a potřebné kontakty  naleznete na  našich stránkách www.fotoklub-vsetin.cz.